Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Tarptautiškumas LT

Nr. 03.2.1-LVPA-V-826

Atnaujinimo data: 2015-11-12

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 2 896 200,00 Eur Iš viso 2 896 200,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Viešoji įstaiga „Versli Lietuva“

Finansuojamos veiklos

  • užsienio ekspertų (vienos srities specialistų, galinčių veikti skirtingose rinkose) ir atstovų (veikiančių įvairiose srityse, bet vienoje rinkoje) konsultacijos Lietuvos MVĮ grupėms Lietuvoje ir užsienyje, ieškant galimų pirkėjų  tikslinėse užsienio rinkose;
  • konsultacijos MVĮ grupėms apie rinkų pažinimo ir analizės priemones, eksporto plėtros ir užsienio klientų paieškos klausimais;
  • konsultacijos dėl verslo klasterių kūrimo MVĮ, kurios dar nėra susibūrusios į klasterį, grupėms, kurių veiklos orientuotos kurti bendrus produktus ir siekti bendro eksporto augimo.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
2.896.200 2.896.200 0 0 0 0 0
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.311 „MVĮ lietuviškos kilmės prekių eksporto dalis nuo BVP“ Procentai 17,02 18,10
R.N.801 „Investicijas gavusios įmonės Lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas“ Procentai 7 14
R.N.816 „Įkurtų klasterių skaičius“ Vienetai 6 12
P.B.204 „Nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius“ Įmonės 48 120
P.N.812 „Suteiktos konsultacijos“ Valandos 300 750

Kontaktai

  • Živilė Bilotienė, zivile.bilotiene@ukmin.lt, 870664773

  • Įgyvendinančioji institucija
    Lietuvos verslo paramos agentūra Komunikacijos skyrius: d.petrulevicius@lvpa.lt Tel.: (8 5) 268 7411
  • Atsakinga ministerija
    Ūkio ministerija Komunikacijos skyrius kanc@ukmin.lt Tel.: (8 706) 64 762