Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Užterštų teritorijų tvarkymas

Nr. 05.6.1-APVA-V-020

Atnaujinimo data: 2016-04-20

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 18 825 301,00 Eur Iš viso 18 825 301,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 0,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

1.4.1. savivaldybių administracijos;

1.4.2. Lietuvos kariuomenė.

Galimi partneriai – juridiniai asmenys.

Finansuojamos veiklos

Cheminėmis medžiagomis užterštų urbanizuotų teritorijų tvarkymas.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
18.825.301 0 990.805 14.481 976.324 0 0
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0
Iš viso:
18.825.301 0
990.805
14.481 976.324 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eil. Nr.

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

1.

R.S.335

„Ypatingai didelio pavojaus potencialūs taršos židiniai“

skaičius

1180

1170

2.

P.B.222

„Bendras rekultivuotos žemės plotas“

hektarai

3

20

3.

P.N.096

„Išvalytos ir sutvarkytos praeityje užterštos teritorijos“

skaičius

7

20

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Bendras rekultivuotos žemės plotas Hektarai 12.80 0.04
2 Išvalytos ir sutvarkytos praeityje užterštos teritorijos Skaičius 15.00 1

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17 07:32

Kontaktai

  • Daiva Astasevičiūtė, daiva.astaseviciute@am.lt

  • Įgyvendinančioji institucija
    Aplinkos projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: apva@apva.lt Tel.: (8 5) 272 25 63
  • Atsakinga ministerija
    Aplinkos ministerija Komunikacijos skyrius info@am.lt Tel.: (8 5) 266 36 63