Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas

Nr. 04.3.1-VIPA-V-101

Atnaujinimo data: 2015-12-04

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 28 962 001,00 Eur Iš viso 28 962 001,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 0,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Grąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas.

Finansuojamos veiklos

Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą

Priemonės finansavimo šaltiniai

  Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
  26 065 801 Eur 0 0 0 0 0
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
  2 896 200 Eur 0 0 0 0 0
Iš viso
  28 962 001 Eur 0 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.317 „Sunaudotas galutinės energijos kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose“ Tūkst. tne 1948 1680
P.B.232 „Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas“

kWh/per metus

2481000 9925000
P.B.234 „Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas“ t CO2 ekvivalentu 720 2878

Kontaktai

 • Vita Neimantaitė

  Energetikos ministerija

  ES paramos skyrius

  Tel. 8 706 64605

  El.p. vita.neimantaite@enmin.lt

 • Įgyvendinančioji institucija
  UAB "Viešųjų investicijų plėtros agentūra" Komunikacijos skyrius: info@vipa.lt Tel.: (8 5) 203 49 77
 • Atsakinga ministerija
  Energetikos ministerija Komunikacijos skyrius info@enmin.lt Tel.: (8 706) 64 820
ddd