Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas

Nr. 05.3.2-APVA-V-013

Atnaujinimo data: 2016-04-20

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 77 037 554,00 Eur Iš viso 77 037 554,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 0,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės;

Galimi partneriai – savivaldybių administracijos.

Finansuojamos veiklos

1. geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba;

2. geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba;

3. nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba;

4. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba;

5. nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių nauja statyba.

Priemonės finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savival-dybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

 

115.075.327

0

14.814.119

0

372.897

0

14.441.222

 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

 

115.075.327

0

14.814.119

0

372.897

0

14.441.222

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eil. Nr.

Stebėse-nos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio 31 d.

1.

R.S.328

„Vandens tiekimo paslaugų prieinamumas“

procentai

87

90

2.

R.S.329

„Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas“

procentai

80

90

3.

P.B.218

„Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos“

asmenys

71.500

88.500

4.

P.B.219

„Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos“

gyventojų ekvivalentas

12.000

21.000

5.

P.N.050

„Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais“

gyventojų skaičius

8.500

8.500

6.

P.N.051

„Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių“

gyventojų skaičius

71.500

88.500

7.

P.N.053

„Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais“

gyventojų ekvivalentas

12.000

12.000

8.

P.N.054

„Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais“

gyventojų ekvivalentas

8.000

19.000

9.

P.N.055

„Naujai pastatyti nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai “

skaičius

0

2“

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos Asmenys 170995.00 214515.4
2 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos Gyventojų ekvivalentas 22592.40 17191
3 Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais Gyventojų ekvivalentas 13876.00 4019
4 Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais Gyventojų ekvivalentas 13637.40 14570
5 Naujai pastatyti nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai Skaičius 2.00 0
6 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais Gyventojų skaičius 9129.00 2752
7 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių Gyventojų skaičius 164533.00 212170.4
8 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis Km 3.07 1.56

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17 07:32

Kontaktai

  • Raimonda Juknaite tel 8 706 61860 el.p. raimonda.juknaite@am.lt

  • Įgyvendinančioji institucija
    Aplinkos projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: apva@apva.lt Tel.: (8 5) 272 25 63
  • Atsakinga ministerija
    Aplinkos ministerija Komunikacijos skyrius info@am.lt Tel.: (8 5) 266 36 63