Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Vandentvarkos fondas

Nr. 05.3.2-FM-F-015

Atnaujinimo data: 2016-10-05

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 70 000 000,00 Eur Iš viso 70 000 000,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 0,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Finansinės priemonės įgyvendinimas

Projektų atrankos būdas

Finansinė priemonė

Galimi pareiškėjai

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės

Finansuojamos veiklos

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija

Priemonės finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Priva-čios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

23.008.767

0

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

46.991.233

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

70.000.000

0

0

0

0

0

0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėse-nos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavi-mo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.056

„Geriamojo vandens nuostolių sumažėjimas tinkluose per metus“

Procentai per metus

0

2

R.N.057

„Infiltracijos nuotekų surinkimo tinkluose sumažėjimas per metus“

Procentai per metus

0

1

P.S.333

„Rekonstruotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis“

Kilomet-rai

0

280

Kontaktai

  • Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyr. specialistė Raimonda Juknaitė, tel. 8 706 61860, el. p. raimonda.juknaite@am.lt

  • Įgyvendinančioji institucija
    Finansų ministerija Komunikacijos skyrius: esinvesticijos@finmin.lt Tel.: (8 5) 279 14 81
  • Atsakinga ministerija
    Aplinkos ministerija Komunikacijos skyrius info@am.lt Tel.: (8 5) 266 36 63