Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Veiksmų programos administravimas

Nr. 11.0.1-CPVA-V-201

Atnaujinimo data: 2015-08-05

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 187 543 198,00 Eur Iš viso 220 639 057,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 33 095 859,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Finansuojamos veiklos

- pasirengimas, valdymas, stebėsena, tinklų kūrimas, skundų sprendimas, kontrolė, auditas, administracinės naštos projektų vykdytojams mažinimas, įskaitant elektroninio keitimosi duomenimis sistemas;

- Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų, ekonominių ir socialinių partnerių, projektų vykdytojų gebėjimų administruoti ir naudoti ES struktūrinių fondų lėšas stiprinimas;

- techninės paramos projektų administravimas;

- su ankstesniais ir (ar) vėlesniais finansavimo laikotarpiais susijusios veiklos.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
220 639 057 187 543 198 33 095 859        
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
             
             

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse Pasiekta reikšmė
1 Apmokyti valstybės tarnautojai ir darbuotojai Skaičius 9620.00 11118
2 Apmokyti socialiniai ekonominiai partneriai Skaičius 400.00 0
3 Įdiegta ES Reglamentų reikalavimus atitinkanti kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema Skaičius 1.00 3.00
4 ES fondus administruojantys darbuotojai Skaičius 1292.35 4507.2
5 Metodinės pagalbos centrų įvykdytų užduočių skaičius Skaičius 5.00 4.00

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-23 07:34

Kontaktai

  • Įgyvendinančioji institucija
    Centrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt Tel.: (8 5) 251 44 00
  • Atsakinga ministerija
    Finansų ministerija Komunikacijos skyrius finmin@finmin.lt Tel.: (8 5) 279 14 81
ddd