Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Verslo konsultantas LT

Nr. 03.1.1-IVG-T-819

Atnaujinimo data: 2015-10-12

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 11 584 801,00 Eur Iš viso 11 584 801,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 0,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

Projektų atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Galimi pareiškėjai

SVV subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip penkerius metus

Finansuojamos veiklos

  • Aukštos kokybės konsultacijos, skirtos iki vienerių metų veikiantiems SVV subjektams;
  • Aukštos kokybės specializuotos verslo plėtros konsultacijos, skirtos nuo vienerių iki penkerių  metų veikiantiems  SVV subjektams.

 

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
15.446.401,00 11.584.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.861.600,00

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.311 „Verslumo lygis: įmonių ir fizinių asmenų, tenkančių 1000 gyventojų, skaičius“ Skaičius 42,60 48,00
P.B.204 „Nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius“  Įmonės 200 500
P.B.205 „Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius“ Įmonės 91 228
P.B.206 „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“  Eur 800 000 3 861 600
P.N.813 „Gautos konsultacijos“ Valandos 1 200 3 000

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė
1 Nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius Įmonės 310.00 745
2 Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius Įmonės 292.00 188
3 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) Eur 260566.80 54328.29

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17 07:32

Kontaktai

  • Živilė Bilotienė, zivile.bilotiene@ukmin.lt, 870664773

  • Įgyvendinančioji institucija
    UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ Komunikacijos skyrius: info@invega.lt Tel.: (8 5) 210 75 10
  • Atsakinga ministerija
    Ūkio ministerija Komunikacijos skyrius kanc@ukmin.lt Tel.: (8 706) 64 762