Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...

Patvirtintos priemonės

Verslumas FP

Nr. 03.1.1-FM-F-817

Atnaujinimo data: 2016-09-06

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 103 280 000,00 Eur Iš viso 103 280 000,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 0,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Finansinių priemonių įgyvendinimas.

Projektų atrankos būdas

Finansinė priemonė

Galimi pareiškėjai

 • Paskolų atveju:
  • SVV subjektai, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
  • veikia iki vienerių metų ir pageidauja paskolos didesnės nei 25 000 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų);
  • veikia ilgiau nei vienerius metus;
  • yra vidutinės įmonės.
 • Portfelinių garantijų atveju – SVV subjektai.
 • Rizikos kapitalo fondų investicijų atveju – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

 

Finansuojamos veiklos

SVV poreikius atitinkančių finansavimo modelių rėmimas, kuris leistų užtikrinti finansinių šaltinių prieinamumą verslui, ypatingą dėmesį skiriant naujam verslui.

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso]] Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos - ne mažiau kaip
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų
103.280.000,00 103.280.000,00 0 0 0 0 0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.S.311 „Verslumo lygis: įmonių ir fizinių asmenų, tenkančių 1000 gyventojų, skaičius“ Skaičius 42,6 48
P.B.203 „Kitos formos nei subsidija finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius“ Įmonės 60 756
P.B.206 „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (ne subsidijos)“ Eur 7 700 000 138 930 000
P.B.205 „Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius“ Įmonės 5 70

Kontaktai