Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas

Nr. 05.4.1-APVA-V-017

Atnaujinimo data: 2016-04-20

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 22 155 932,00 Eur Iš viso 26 065 802,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 3 909 870,00 Eur
Prašomas finansavimas Finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

 • Aplinkos ministerija
 • Lietuvos zoologijos sodas, Lietuvos geologijos tarnyba, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus, VĮ Dubravos eksperimentinė–mokomoji miškų urėdija

Galimi partneriai –  įstaigos prie Aplinkos ministerijos ir kitos pavaldžios biudžetinės įstaigos.

Finansuojamos veiklos

 • Visuomenės informavimo ir švietimo aplinkos klausimais priemonių įgyvendinimas.
 • Aplinkosauginių–rekreacinių objektų bei jų ekspozicijų atnaujinimas.

Priemonės finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

 

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

20.826.576

3.675.278

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1.329.356

234.592

0

0

0

0

0

3. Iš viso

22.155.932

3.909.870

0

0

0

0

0

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eil. Nr.

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

1.

R.S.330

„Gerai informuotų apie aplinkos išteklius šalies gyventojų dalis“

procentai

59

65

2.

P.S.336

„Įgyvendintos visuomenės informavimo apie aplinką priemonės“

skaičius

4

25

3.

P.B.209

„Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas“

apsilankymai per metus

0

70 000

4.

P.N.074

„Atnaujinti aplinkosauginiai– rekreaciniai objektai “

skaičius

1

5

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse Pasiekta reikšmė
1 Įgyvendintos visuomenės informavimo apie aplinką priemonės Skaičius 17.00 0
2 Atnaujinti aplinkosauginiai–rekreaciniai objektai Skaičius 9.00 0
3 Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas Apsilankymai per metus 71017.00 0

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-23 07:34

Kontaktai

 • ES paramos administravimo departamento ES fondų valdymo skyriaus vyr. specialistė Deniza Leontjeva, tel. 8 706 61854, el. p. deniza.leontjeva@am.lt 

 • Įgyvendinančioji institucija
  Aplinkos projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: apva@apva.lt Tel.: (8 5) 272 25 63
 • Atsakinga ministerija
  Aplinkos ministerija Komunikacijos skyrius info@am.lt Tel.: (8 5) 266 36 63
ddd