Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...
Spausdinti

Studentų darbų konkursas 2016

Finansų ministerija, siekdama įtraukti studentus į ES struktūrinių fondų investicijų Lietuvoje analizę, inicijuoja studentų mokslo darbų konkursą. Konkurse kviečiame dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentus, rengiančius kursinius, bakalauro ar magistro darbus, susijusius su ES struktūrinių fondų investicijų tema. Studentų darbų apie ES struktūrinių fondų investicijų efektyvumą konkurso 2016 m. nuostatai

 

Studentų darbų konkursui 2016 m. iš viso buvo gauta 18 darbų, iš kurių 8 magistro, 9 bakalauro ir 1 kursinis darbas:

Magistro darbai:

Ernestas Česokas (Mykolo Romerio universitetas), „Europos žuvininkystės fondo paramos Lietuvos akvakultūros sektoriui vertinimas“. Darbo vadovė prof. Dr. Rima Žitkienė. Darbas. Santrauka.

Anastazija Markevičiūtė (Vilniaus universitetas), „Kvalifikacijos ir statistinio diskriminavimo įtaka subsidijuojamo įdarbinimo poveikiui: Lietuvos atvejis“. Darbo vadovė dr. Dovilė Jonavičienė. Darbas. Santrauka.

Julija Misiūnaitė ir Austėja Vilkelytė (VU TSPMI), „Ar verta laukti ir rinkti (s): subsidijuojamo įdarbinimo sėkmės priklausomybė nuo atitikimo tarp išsilavinimo ir darbo“. Darbo vadovė Dr. Dovilė Jonavičienė. Darbas. Santrauka.

Dovilė Grigaliūnaitė (VU TSPMI), „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių poveikis skirtingomis ekonominėmis sąlygomis: Lietuvos atvejis“. Darbo vadovė dr. Dovilė Jonavičienė. Darbas. Santrauka.

Jonas Antanavičius (VU TSPMI), „Profesinių mokymų poveikis skirtingą žmogiškąjį kapitalą turintiems bedarbiams“. Darbo vadovė Dr. Dovilė Jonavičienė. Darbas. Santrauka.

Diana Reinertienė (Lietuvos sporto universitetas), „Kaimo turizmo sodyba: aplinkos, rekreacinės paslaugos ir aptarnavimo kultūros dermė  (ES struktūrinių lėšų Suvalkijos regiono tarp Rail Baltic ir Via Baltic pritaikomumo atvejis)“. Darbo vadovė doc.dr. Biruta Švagždienė. Darbas. Santrauka.

Žana Šibajeva (Mykolo Romerio universitetas), „Tiesioginių užsienio investicijų poveikis ES šalių verslo ciklų sinchronizavimui“. Darbo vadovė doc. dr. E. Martinaitytė. Darbas. Santrauka.

Milda Kederytė (Lietuvos sporto universitetas), „Verslo angelų vaidmens verslo finansavime vertinimas“. Darbo vadovė doc. dr. Biruta Švagždienė. Darbas. Santrauka.

Bakalauro darbai:

Alvita Lukošiūtė (Vilniaus universitetas), „Europos Sąjungos struktūrinės paramos įtaka įmonių finansiniams rodikliams“. Darbo vadovė prof. dr. (HP) Rasa Kanapickienė. Darbas. Santrauka.

Dovilė Ivanauskaitė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas), „Vyriausybės partiškumo įtaka ES struktūrinių fondų efektyvumui" (angl. The impact of government partisanship on the effectiveness of the EU structural funds). Darbo vadovė dr. Eglė Verseckaitė. Darbas. Santrauka.

Eglė Ciunytė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas), „Inovatyvios įlaipinimo ir išlaipinimo aikštelės, Vilniaus miesto lopšelių–darželių teritorijose,plėtros projektas“. Darbo vadovas Vytautas Palevičius. Darbas. Santrauka.

Erika Viskonaitė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas), „Verslo kūrimo ir plėtros galimybių, pasitelkiant ES struktūrinių fondų paramą, tyrimas“. Darbo vadovė lekt. Irena Danilevičienė. Darbas. Santrauka.

Gabrielė Nekrošiūtė (Vilniaus universitetas), "De minimis paramos reikšmė valstybės pagalbos kontekste". Darbo vadovė dokt. Laura Girlevičienė. Darbas. Santrauka.

Gintarė Smolskytė (Kauno technologijos universitetas), „Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įtaka Lietuvos ekonomikos augimui“. Darbo vadovė doc. dr. Eglė Gaulė. Darbas. Santrauka.

Nijolė Zalunskaitė (Vilniaus universitetas), „Europos Sąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos regionų gyventojų socialinei integracijai“. Darbo vadovas Boguslavas Gruževskis. Darbas. Santrauka.

Mantas Ričkus (Vilniaus universitetas), „Lietuvos dvarų ES paramos įsisavinimo efektyvumas“. Darbo vadovė lekt. Ona Marija Vyšniauskaitė. Darbas. Santrauka.

Milda Brazaitytė (Kauno technologijos universitetas), „Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų regioninio planavimo projektai Lietuvoje 2007 - 2013 metų struktūrinės paramos laikotarpiu analizė“. Darbo vadovė lekt.  Irena Segalovičienė. Darbas. Santrauka.

Kursiniai darbai:

Greta Arlauskaitė (Vilniaus universitetas), „Kultūros ir meno plėtojimas ES socialinėje ekonominėje erdvėje: tendencijos ir plėtrai skirti ekonominiai sprendimai“. Darbo vadovas prof. habil. dr. Borisas Melnikas. Darbas. Santrauka.

 

Su 2015 m. organizuoto konkurso rezultatais galite susipažinti čia:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/studentu-darbu-konkursas-2015
http://www.esinvesticijos.lt/lt/naujienos/studentu-izvalgos-apie-es-investiciju-svarba-ivertintintos-finansu-ministerijos-premijomis
 


Puslapis atnaujintas: 2016 Rugsėjo 21 d.