Jūsų naršyklėje yra išjungtas Javascript atvaizdavimas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu. Jūsų naršyklėje yra išjungtas Sausainiukų įrašymas. Rekomenduojame jį įjungti, jei norite pilnavertiškai naudotis tinklapiu.

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje. Slapukų politika

Loading...

Planuojami valstybės (regionų) projektų sąrašai

Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas

Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01

Paskelbimo data 2015-12-28
Paraiškos pateikimo terminas 2017-08-31
Priemonė Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas
Prioritetas 10 PRIORITETAS. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas

Sąrašo projektai

Preliminarus projekto pavadinimas Pareiškėjas Numatomas skirti finansavimas Pareiškėjo ir parnerio lėšos Paraiškos pateikimo ĮI terminas
Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (i.MAMC) įkūrimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2 763 355,94 Eur 0,00 Eur 2016 m. sausio 15 d.
Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 1 231 145,17 Eur 0,00 Eur 2016 m. rugsėjo 30 d.
Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2 492 000,00 Eur 0,00 Eur 2016 m. spalio 03 d.
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtros analizės ir vertinimo sistemos kūrimas ir diegimas Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 279 178,51 Eur 0,00 Eur 2016 m. rugsėjo 30 d.
Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemio sukūrimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1 970 885,00 Eur 0,00 Eur 2016 m. lapkričio 30 d.
Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 467 500,00 Eur 0,00 Eur 2016 m. gruodžio 01 d.
Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 340 000,00 Eur 6 933,00 Eur 2017 m. sausio 20 d.
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 467 500,00 Eur 0,00 Eur 2016 m. gruodžio 01 d.
Švietimo pasiūlos analizės, vertinimo ir planavimo sistemos kūrimas bei diegimas Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 704 435,31 Eur 0,00 Eur 2016 m. rugsėjo 30 d.
Valstybinio audito poveikio didinimas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 153 000,00 Eur 1 500,00 Eur 2016 m. gruodžio 09 d.
Socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir veiksmingumo stebėsenos sistemos sukūrimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 443 960,00 Eur 451,20 Eur 2017 m. vasario 10 d.
Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sistemos sukūrimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 805 000,00 Eur 11 740,00 Eur 2017 m. kovo 31 d.
Lietuvos Europos Sąjungos politikos veiksmingumo didinimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 1 162 500,00 Eur 27 794,00 Eur 2017 m. balandžio 28 d.
Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra ir naudojamumo didinimas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos 718 888,00 Eur 308,00 Eur 2017 m. liepos 03 d.
Valstybės nekilnojamo turto centralizuoto valdymo tobulinimas Valstybės įmonė Turto bankas 1 349 526,00 Eur 6 707,00 Eur 2017 m. rugpjūčio 31 d.
Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną Higienos institutas 2 069 892,00 Eur 66 422,00 Eur 2017 m. liepos 31 d.

Fondo paskirstymo statistika

Gautos paraiškos
Lėšų paskirstymas
mln. Eur
ES lėšos Valstybės lėšos Vykdytojų lėšos
mln. Eur mln. Eur mln. Eur

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

8
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Priedai

4
2014-2020 m. iš ES fondų lėšų planuojamų bendrai finansuoti valstybės projektų atrankos laikinosios tvarkos aprašas 
Dokumentas priimtas: 2013-10-30 Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai, Projektų atrankos tvarkos aprašai Dokumentą priėmė: Vyriausybė