2023 m. gegužės 02 d. Atnaujinimo data: 2024 m. liepos 01 d.

Pareiškėjai, teikdami PĮP ir su jais susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai, teikdami projektų dokumentus projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu, taip pat administruojančiosios institucijos privalo naudotis Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos (INVESTIS) duomenų mainų svetaine, skirta INVESTIS elektroninėms paslaugoms teikti (toliau – DMS). Duomenų ar informacijos pateikimas per DMS prilyginamas pasirašytam duomenų ar informacijos pateikimui dokumente.

Šiame polapyje teikiama informacija apie DMS funkcionalumus, naudojimo instrukcijas, reglamentuojančius teisės aktus.

Prie duomenų mainų svetainės (DMS) prisijunkite čia: https://dms.investis.lt/

[[#ex]]

DMS mokymų medžiaga

  • Pristatyme pateikiama bendra infromacija apie DMS ir prisijungimo būdus:

Pristatymas (1.1 MB );

  • Projekto įgyvendinimo plano pildymas:

Pristatymas (1.3 MB )


DMS dokumentai

[[#ex]]

Informacija apie 2014-2020 m. laikotarpio iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę yra čia.