×


Teikimo terminas
-Rikiuoti
Rodyti
Rezultatai: 19 Atstatyti rikiavimo parametrus
Rodyti
csv
Pateikimo terminas (nuo) Pavadinimas Finansavimo suma Pateikimo terminas (iki)
2023 m.
lapkričio 23 d.
Paskelbtas
Socialinės integracijos paslaugos, kurios didina socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų socialinę integraciją ir šalina galimybių dalyvauti darbo rinkoje kliūtis
Nr. 07-023-P
16 781 201,00 €
2024 m.
rugpjūčio 30 d. 17:00
Liko 100 d. 14 val.
2023 m.
rugsėjo 20 d.
Pasibaigęs
Socialinių paslaugų kokybės gerinimas / individualios priežiūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
Nr. 07-009-P
24 353 038,00 €
2023 m.
lapkričio 30 d. 17:00
Pasibaigęs
2023 m.
liepos 27 d.
Pasibaigęs
Darbo su jaunimu sistemos plėtra, siekiant didesnės jų integracijos
Nr. 07-020-P
13 366 820,00 €
2023 m.
lapkričio 30 d. 17:00
Pasibaigęs
2023 m.
liepos 05 d.
Pasibaigęs
Vystyti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą
Nr. 07-022-P
2 085 212,00 €
2023 m.
gruodžio 07 d. 17:00
Pasibaigęs
2023 m.
birželio 15 d.
Pasibaigęs
Užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims
Nr. 07-018-P
46 085 321,00 €
2023 m.
rugsėjo 29 d. 17:00
Pasibaigęs
2023 m.
kovo 31 d.
Pasibaigęs
Kompetencijų ugdymas ir visuomenės informuotumo didinimas smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje
Nr. 07-014-P
1 968 376,00 €
2023 m.
rugsėjo 29 d. 17:00
Pasibaigęs
2023 m.
kovo 22 d.
Pasibaigęs
Socialinių paslaugų standartų diegimas, taikymas, palaikymas ir priežiūra
Nr. 07-008-P
4 403 297,00 €
2023 m.
gegužės 31 d. 17:00
Pasibaigęs
2023 m.
kovo 21 d.
Pasibaigęs
Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas
Nr. 07-015-P
941 062,00 €
2023 m.
spalio 31 d. 17:00
Pasibaigęs
2023 m.
kovo 16 d.
Pasibaigęs
Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas (viešasis sektorius)
Nr. 07-012-P
218 023 686,00 €
2023 m.
balandžio 28 d. 17:00
Pasibaigęs
2023 m.
kovo 16 d.
Pasibaigęs
Bedarbių (jaunimo) galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas
Nr. 07-013-P
54 505 924,00 €
2023 m.
balandžio 28 d. 17:00
Pasibaigęs
2023 m.
kovo 16 d.
Pasibaigęs
Užimtumo rėmimo priemonių apimties ir įvairovės didinimas, prisidedant prie skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslų siekimo ir žiedinės ekonomikos skatinimo (viešasis sektorius)
Nr. 07-011-P
106 051 323,00 €
2023 m.
balandžio 28 d. 17:00
Pasibaigęs
2023 m.
kovo 10 d.
Pasibaigęs
Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas
Nr. 07-016-P
15 046 600,00 €
2023 m.
balandžio 28 d. 17:00
Pasibaigęs
2023 m.
vasario 10 d.
Pasibaigęs
Kurti saugesnę ir geriau pritaikytą darbo aplinką
Nr. 07-006-P
2 245 000,00 €
2023 m.
liepos 31 d. 17:00
Pasibaigęs
2023 m.
vasario 10 d.
Pasibaigęs
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos posistemių (Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos, Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos ir Įmokų sistemos) modernizavimas, skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo ir jo identifikavimo priemonių kūrimas
Nr. 07-005-P
70 000,00 €
2023 m.
balandžio 28 d. 17:00
Pasibaigęs
2023 m.
vasario 08 d.
Pasibaigęs
Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas
Nr. 07-007-P
60 018 060,00 €
2023 m.
balandžio 28 d. 17:00
Pasibaigęs
2022 m.
spalio 26 d.
Pasibaigęs
Nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomų asmenų psichosocialinė reabilitacija ir reintegracija
Nr. 07-004-P
15 954 246,00 €
2022 m.
gruodžio 30 d. 17:00
Pasibaigęs
2022 m.
rugsėjo 27 d.
Pasibaigęs
Užimtumo platformos sukūrimas
Nr. 07-002-P
8 604 480,00 €
2022 m.
lapkričio 30 d. 17:00
Pasibaigęs
2022 m.
rugsėjo 26 d.
Pasibaigęs
Integralios pagalbos plėtra
Nr. 07-003-P
43 940 212,00 €
2022 m.
lapkričio 30 d. 17:00
Pasibaigęs
2022 m.
balandžio 22 d.
Pasibaigęs
Minimalių pajamų sistemos adekvatumo studijos rengimas
Nr. SADM-V-001
484 000,00 €
2022 m.
gegužės 31 d. 18:00
Pasibaigęs