BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

PROJEKTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-189 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.3.2-VIPA-T-024 PRIEMONĖS „NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020-10-12

PROJEKTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-189 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.3.2-VIPA-T-024 PRIEMONĖS „NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Dokumento tipas: Dokumentų projektai   Dokumento kategorija Dokumentų projektai
Dokumentą priėmė: Aplinkos ministerija

Pastabas prašome teikti el. paštu raimonda.juknaite@am.lt iki 2020 m. spalio 19 d. UAB „Vilniaus vandenys“ pastabos projektui. Prašome iš Aprašo pakeitimo projekto išbraukti šias nuostatas: 1. 4 punkto trečioje pastraipoje sakinį:... Sužinok daugiau

Pastabas prašome teikti el. paštu raimonda.juknaite@am.lt iki 2020 m. spalio 19 d.

UAB „Vilniaus vandenys“ pastabos projektui.

Prašome iš Aprašo pakeitimo projekto išbraukti šias nuostatas:

1. 4 punkto trečioje pastraipoje sakinį: „Nuotekų surinkimo tinklai gali būti finansuojami, jei tiesiami geriamojo vandens tiekimo tinklai tam pačiam vartotojui (jei tokie tinklai nėra nutiesti)“;

2.19 punkte sakinį: „Pagal Aprašą nefinansuojami projektai (paraiškose numatytos projektų veiklos), kuriems įgyvendinti buvo skirtas finansavimas pagal Aprašo 12 punkte nurodytų pirmo ir antro kvietimų teikti paraiškas sąlygas“.

 

Teikiame komentarus dėl šių siūlymų:

1. Vykdant tinklų plėtros projektus būtina sąlyga yra nurodyta Aprašo 17.4 punkte bei Vandentvarkos fondo Aprašo 25. punkte:

„17.4. projekte visi suplanuoti gyventojų prijungimai prie tiesiamų nuotekų surinkimo tinklų pagrįsti preliminariomis sutartimis su gyventojais ar jų interesus teisėtai atstovaujančiais subjektais...“

„25. Projekte, pagal kurį planuojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtra, visi suplanuoti gyventojų prijungimai prie minėtų komunikacijų pagrįsti preliminariomis sutartimis su gyventojais ar jų interesus teisėtai atstovaujančiais subjektais dėl:

25.1. įsipareigojimo jungtis prie nutiestų naujų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų...“

 

Taigi, jeigu visi projektu planuojami prijungti gyventojas nepasirašys įsipareigojimo nutiesti kartu su nuotekų tinklais ir vandentiekio tinklus, Bendrovė negalės teikti paraišką ir vykdyti vien tik nuotekų tinklų tiesimo projekto. Be to, jeigu nors vienas vartotojas atsisakys pasirašyti įsipareigojimą prisijungti prie vandentiekio tinklų – nebus galima vykdyti tokio projekto.

 

AM: Atsižvelgta.

 

2. Bendrovė planuoja pagal 2020-2022 Veiklos ir plėtros planą per tris metus investuoti į tinklų plėtrą virš 23 mln. EUR. Bendrovė ieško papildomų lėšų šaltinių ir pagal I Kvietimą pateikė 4 paraiškas, už beveik 6 mln EUR sumą, o pagal II Kvietimą – virš 8,6 mln EUR vertės Paraišką. 

Tokiu būdu, į Aprašą įrašius 19 punkto papildomą nuostatą, bus sutrukdyta padidinti skiriamų lėšų dalį neprijungtiems gyventojams prijungti, t.y. įvertintas I ir II Kvietimo UAB „Vilniaus vandenys“ Paraiškas pateikti pakartotinai paskelbus III Kvietimą. Pakartotinai teikiant paraiškas, įvertinus padidintą III Kvietime nustatytą finansavimo intensyvumą, dalis lengvatinės paskolos lėšų būtų pakeistos grąžinamosios subsidijos lėšomis ir taip sumažėtų įsipareigojimų našta Bendrovei. Jeigu Bendrovė gautų papildomų lėšų tinklų plėtros vykdymui, tuomet galėtų prijungti daugiau neprijungtų gyventojų aglomeracijose, kurias ji aptarnauja.

 

AM: Neatsižvelgta.

 

Punktas būtinas dėl šių priežasčių:

•                    užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, kad nebūtų pakartotinai skiriamos lėšos toms pačioms veikloms, kurios buvo finansuojamos anksčiau iš ES struktūrinių fondų;

•                    išvengti išlaidų, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir deklaruotos (arba pripažintos deklaruotinomis) EK arba kitai tarptautinei institucijai ir kurioms apmokėti skyrus ES fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos ir deklaruotos EK arba kitai tarptautinei institucijai daugiau nei vieną kartą (vadovaujantis PAFT 34 skirsnio „Netinkamos finansuoti išlaidos“, 421.11 punktu). Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyta, kad išlaidos, kai visi projekto darbai yra fiziškai baigti arba išlaidos, patirtos iki sprendimo pareiškėjui suteikti paskolą iš finansinės priemonės priėmimo dienos – netinkamos finansuoti. Tai reiškia, kad išlaidos, patirtos įgyvendinant projektus pagal I ir II kvietimo sąlygas – netinkamos finansuoti pagal III kvietimo sąlygas;

•                    ministerija, planuodama kvietimus, atisžvelgia į tuo metu esančias aplinkybes, t. y. priemonės lėšų likutį, neprijungtų gyventojų skaičių aglomeracijose, kurioms taikomi 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo reikalavimai, Priemonių įgyvendinimo plane suplanuotus rodiklius. Kadangi priemonės lėšos ribotos, siekiama su likusiomis lėšomis po I ir II kvietimo kuo labiau prisidėti prie pažeidimo ištaisymo, plečiant nuotekų surinkimo tinklus ir tokiu būdu prijungiant kuo daugiau vartotojų;

•                    siekiama išvengti administravimo naštos, kaip finansavimo sutarčių nutraukimo, paraiškų atsiiėmimo ar paraiškų pervertinimo antrą kartą, Paskolų ir garantijų komiteto sprendimų atšaukimų;

•                    pareiškėjai, pateikę paraiškas pagal I ir II kvietimo sąlygas, sutiko įgyvendinti projektus ir pasirašė projektų sutartis, taip prisiimdami įsipareigojimus. Įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu nustatė, kad pareiškėjai pajėgūs įgyvendinti projektus pagal tuo metu galiojančias sąlygas.

Suglausti tekstą