Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.

Privatumo politika
Spausdinti
Rodyti viską
Auditas pramonei LT 516 180,00 Eur
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje 79 645 505,00 Eur
Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra 89 508 805,00 Eur
Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra 20 273 401,00 Eur
Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas 7 888 600,00 Eur
Daugiabučių namų atnaujinimas 314 000 000,00 Eur
Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas 16 065 801,00 Eur
Dalinis palūkanų kompensavimas 700 000,00 Eur
Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas 17 268 692,00 Eur
Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas 12 000 000,00 Eur
Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste 94 500 000,00 Eur
Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti 17 040 000,00 Eur
Darnaus judumo sistemų kūrimas 1 448 100,00 Eur
Darnaus judumo priemonių diegimas 29 541 242,00 Eur
Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas 2 896 200,00 Eur
Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas 28 962 002,00 Eur
Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas 14 481 000,00 Eur
Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra 8 688 601,00 Eur
VIEŠOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS 868 860,00 Eur
Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+ 23 977 716,00 Eur
Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas 10 000 000,00 Eur
Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama 48 800,00 Eur
Katilų keitimas namų ūkiuose 15 000 000,00 Eur
Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II) 12 896 200,00 Eur
Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose 17 000 000,00 Eur
KO-INVESTICINIS FONDAS SUSISIEKIMUI 5 000 000,00 Eur
AIE namų ūkiams 8 000 000,00 Eur
Aktualizuoti kultūros paveldo objektus 47 689 478,00 Eur
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 70 000 000,00 Eur
Atliekų tvarkymo sistemos valdymas 8 489 111,00 Eur
Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas 33 050 273,00 Eur
Kraštovaizdžio apsauga 22 300 741,00 Eur
Užterštų teritorijų tvarkymas 17 325 301,00 Eur
Pajūrio juostos tvarkymas 7 871 640,00 Eur
Aplinkos oro kokybės gerinimas 7 309 361,00 Eur
Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra 4 494 317,00 Eur
Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 18 902 688,00 Eur
Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui 46 636 190,00 Eur
Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas 79 605 005,00 Eur
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas 102,58 Eur
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas 152 500 000,00 Eur
Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara 8 549 021,00 Eur
Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra 10 221 884,00 Eur
Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą 24 733 079,00 Eur
Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra 5 792 400,00 Eur
Vandens išteklių valdymas ir apsauga 53 322 521,00 Eur
Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas 21 797 961,00 Eur
Biologinės įvairovės apsauga 29 882,76 Eur
Vandentvarkos fondas 30 000 000,00 Eur
Potvynių rizikos valdymas 16 767 841,00 Eur
Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra 12 741 195,00 Eur
Vandens telkinių būklės gerinimas 13 011 121,00 Eur
Viešojo ir privataus kultūros paveldo pritaikymas visuomenės poreikiams 5 211 011,00 Eur
Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra 61 000 000,00 Eur
„Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ 10 000 000,00 Eur
Institucinės globos pertvarka 28 077 812,00 Eur
Parama neįgaliesiems socialinėse įmonėse 35 333 642,00 Eur
Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas 52 003 830,00 Eur
Vietos plėtros strategijų rengimas 223 260,00 Eur
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra 18 229 026,00 Eur
Socialinio būsto fondo plėtra 49 931 529,00 Eur
Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija 8 688 601,00 Eur
Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas 29 331 202,00 Eur
Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas 5 937 212,00 Eur
Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas 4 450 258,00 Eur
Sveiko senėjimo skatinimo inciatyvos 2 205 245,00 Eur
Romų socialinė integracija 868 860,00 Eur
Integrali pagalba į namus 16 364 801,00 Eur
Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas 5 683 367,00 Eur
Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas 2 028 948,00 Eur
54+ 6 000 000,00 Eur
Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių atvejais infrastruktūros tobulinimas 8 340 425,00 Eur
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas 29 275 296,00 Eur
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems 2 770 000,00 Eur
Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas 34 611 543,00 Eur
Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas 20 072 241,00 Eur
Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu 11 278 918,00 Eur
Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti 15 168 839,00 Eur
Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas 12 896 608,00 Eur
Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje 5 973 122,00 Eur
Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas 32 640 807,00 Eur
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką 31 299 631,00 Eur
Socialinių paslaugų teikimas epilepsija sergantiems neįgaliesiems 1 737 720,00 Eur
Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas 3 800 000,00 Eur
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas 2 945 288,00 Eur
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas 7 500 000,00 Eur
Kompleksinės paslaugos šeimai 21 159 863,00 Eur
Socialinių paslaugų sistemos stiprinimas 1 500 000,00 Eur
Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas 1 000 000,00 Eur
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje 4 557 789,00 Eur
Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas 19 075 164,00 Eur
Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą 32 071 766,00 Eur
Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas 6 552 355,00 Eur
Smurto artimoje aplinkoje prevencija 463 392,00 Eur
Parama socialiniam verslui 2 896 200,00 Eur
Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius 6 076 720,00 Eur
Žmogiškieji ištekliai Invest LT+ 7 713 908,00 Eur
ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS GERINIMAS 11 332 901,00 Eur
STEBĖSENOS, IŠORINIO VERTINIMO STIPRINIMAS IR KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS 13 083 145,00 Eur
MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS 41 941 623,00 Eur
FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA 7 286 620,00 Eur
ŠVIETIMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS 36 960 848,00 Eur
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS 20 273 401,00 Eur
STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS 25 702 154,00 Eur
STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS 21 287 071,00 Eur
PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ VALDYMO, KOKYBĖS IR PATRAUKLUMO UŽTIKRINIMO SISTEMŲ IR PROCESŲ STIPRINIMAS 11 251 216,00 Eur
FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ ĮVAIRIOMS BESIMOKANČIŲJŲ GRUPĖMS TEIKIMAS 25 920 991,00 Eur
Kompetencijos LT 22 639 481,00 Eur
Kompetencijų vaučeris 2 200 000,00 Eur
MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ 69 798 425,00 Eur
STUDIJŲ APLINKOS IR INFRASTRUKTŪROS KONCENTRAVIMAS, TOBULINIMAS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTRA 66 233 637,00 Eur
SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ PLĖTRA 29 052 742,00 Eur
PROFESINIO MOKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 22 170 164,00 Eur
MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS 34 464 781,00 Eur
„NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“ 15 929 101,00 Eur
„NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮVAIROVĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ 44 981 002,00 Eur
„MOKYKLŲ PAŽANGOS SKATINIMAS“ 3 760 713,00 Eur
„STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS“ 3 690 559,00 Eur
„STUDIJŲ SISTEMOS TOBULINIMAS“ 603 496,00 Eur
„LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SANDAROS FORMAVIMAS, KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO SISTEMOS PLĖTRA“ 11 745 901,00 Eur
„PASKATOS IR PAGALBA BESIMOKANTIEMS“ 4 213 920,00 Eur
„PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS IR SKATINIMAS“ 3 164 381,00 Eur
Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje 11 005 561,00 Eur
UGDYMO TURINIO TOBULINIMAS IR NAUJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS 16 494 022,00 Eur
MOKYTOJŲ IR KITŲ ŠVIETIMO SISTEMOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 7 682 400,00 Eur
IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS 9 847 080,00 Eur
VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 2 896 201,00 Eur
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai 4 344 301,00 Eur
Inomokymai 28 247,00 Eur
NEVALSTYBINIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ERDVIŲ, VALSTYBINIŲ IR NEVALSTYBINIŲ MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS 12 164 042,00 Eur
ŠVIETIMO VERTINIMO IR STEBĖSENOS SISTEMŲ SUKŪRIMAS 7 509 361,00 Eur
Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams 35 512 272,00 Eur
Inostažuotė 1 419 853,00 Eur
AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ TINKLO TOBULINIMAS 15 100 516,00 Eur
"KOKYBĖS KREPŠELIS" 12 156 600,00 Eur