Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.

Privatumo politika
Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Rodyti viską
Priemonė Suteikta parama
09.2.2-ESFA-V-707
ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS GERINIMAS
11 332 901,00 Eur
09.3.2-ESFA-V-710
STEBĖSENOS, IŠORINIO VERTINIMO STIPRINIMAS IR KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS
13 083 145,00 Eur
09.3.3-ESFA-V-711
MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS
41 941 623,00 Eur
09.4.2-ESFA-K-714
FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA
7 286 620,00 Eur
09.1.3-CPVA-V-704
ŠVIETIMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS
36 960 848,00 Eur
09.1.3-CPVA-R-705
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS
20 273 401,00 Eur
09.3.1-ESFA-V-708
STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS
25 702 154,00 Eur
09.3.1-ESFA-V-709
STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS
21 287 071,00 Eur
09.4.1-ESFA-V-713
PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ VALDYMO, KOKYBĖS IR PATRAUKLUMO UŽTIKRINIMO SISTEMŲ IR PROCESŲ STIPRINIMAS
11 251 216,00 Eur
09.4.2-ESFA-V-715
FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ ĮVAIRIOMS BESIMOKANČIŲJŲ GRUPĖMS TEIKIMAS
25 920 991,00 Eur
09.1.1-CPVA-V-720
STUDIJŲ APLINKOS IR INFRASTRUKTŪROS KONCENTRAVIMAS, TOBULINIMAS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTRA
66 233 637,00 Eur
09.1.2-CPVA-V-721
SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ PLĖTRA
29 052 742,00 Eur
09.1.2-CPVA-K-722
PROFESINIO MOKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
22 170 164,00 Eur
09.1.3-CPVA-R-724
MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS
34 464 781,00 Eur
09.1.3-CPVA-R-725
„NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“
15 929 101,00 Eur
09.2.2-ESFA-V-729
„NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮVAIROVĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS“
44 981 002,00 Eur
09.2.2-ESFA-K-730
„MOKYKLŲ PAŽANGOS SKATINIMAS“
3 760 713,00 Eur
09.3.1-ESFA-K-731
„STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS“
3 690 559,00 Eur
09.3.1-ESFA-V-732
„STUDIJŲ SISTEMOS TOBULINIMAS“
603 496,00 Eur
09.4.1-ESFA-V-734
„LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SANDAROS FORMAVIMAS, KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO SISTEMOS PLĖTRA“
11 745 901,00 Eur
09.4.1-ESFA-V-735
„PASKATOS IR PAGALBA BESIMOKANTIEMS“
4 213 920,00 Eur
09.4.1-ESFA-K-736
„PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS IR SKATINIMAS“
3 164 381,00 Eur
09.4.3-ESFA-K-827
Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje
11 005 561,00 Eur
01.2.2-CPVA-K-703
KOMPETENCIJOS CENTRŲ IR INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRŲ VEIKLOS SKATINIMAS
25 974 675,00 Eur
09.2.1-ESFA-V-726
UGDYMO TURINIO TOBULINIMAS IR NAUJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS
16 494 022,00 Eur
09.2.1-ESFA-V-727
MOKYTOJŲ IR KITŲ ŠVIETIMO SISTEMOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
7 682 400,00 Eur
09.2.1-ESFA-K-728
IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS
9 847 080,00 Eur
09.4.2-ESFA-K-737
VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
2 896 201,00 Eur
09.1.3-CPVA-K-723
NEVALSTYBINIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ERDVIŲ, VALSTYBINIŲ IR NEVALSTYBINIŲ MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS
12 164 042,00 Eur
09.2.1-ESFA-V-706
ŠVIETIMO VERTINIMO IR STEBĖSENOS SISTEMŲ SUKŪRIMAS
7 509 361,00 Eur
09.3.1-ESFA-V-738
AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ TINKLO TOBULINIMAS
15 100 516,00 Eur
09.2.1-ESFA-V-719
"KOKYBĖS KREPŠELIS"
12 156 600,00 Eur
01.2.1-LVPA-K-857
Skaitmeninių inovacijų centrai
0,00 Eur
Priemonė Suteikta parama
07.3.1-ESFA-V-401
Bedarbių integracija į darbo rinką
186 800 060,00 Eur
07.3.1-ESFA-V-402
Neįgaliųjų profesinė reabilitacija
17 377 200,00 Eur
07.3.2-ESFA-V-403
Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų ugdymas
2 316 960,00 Eur
07.4.1-ESFA-V-404
Jaunimo užimtumo didinimas
69 173 966,00 Eur
08.4.1-ESFA-V-405
Institucinės globos pertvarka
28 077 812,00 Eur
08.5.1-ESFA-V-406
Parama neįgaliesiems socialinėse įmonėse
35 333 642,00 Eur
08.1.1-CPVA-R-407
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
18 229 026,00 Eur
08.1.2-CPVA-R-408
Socialinio būsto fondo plėtra
49 931 529,00 Eur
08.3.1-ESFA-V-411
Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija
8 688 601,00 Eur
07.3.1-IVG-T-410
Parama darbui
40 546 803,00 Eur
07.3.3-IVG-T-428
Subsidijos verslo pradžiai
16 000 000,00 Eur
07.3.3-FM-F-424
Verslumo skatinimas 2014-2020
24 546 803,00 Eur
07.2.1-CPVA-V-409
Užimtumo tarnybos infrastruktūros kokybės ir prieinamumo gerinimas Vilniaus mieste
3 609 016,00 Eur
08.3.1-ESFA-V-412
Romų socialinė integracija
868 860,00 Eur
08.4.1-ESFA-V-418
Integrali pagalba į namus
16 364 801,00 Eur
08.3.2-ESFA-K-415
54+
6 000 000,00 Eur
07.3.4-ESFA-V-426
Diskriminacijos mažinimas
724 050,00 Eur
07.4.1-ESFA-V-414
Jaunimo užimtumo didinimas (II)
20 532 671,00 Eur
08.3.1-ESFA-K-413
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką
31 299 631,00 Eur
08.4.1-ESFA-V-420
Socialinių paslaugų teikimas epilepsija sergantiems neįgaliesiems
1 737 720,00 Eur
07.3.4-ESFA-V-425
Moterų ir vyrų lygybės skatinimas
724 050,00 Eur
09.4.3-ESFA-V-834
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai
4 344 301,00 Eur
09.4.3-ESFA-K-840
Inomokymai
28 247,00 Eur
08.5.1-ESFA-V-423
Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas
3 800 000,00 Eur
08.4.1-ESFA-V-416
Kompleksinės paslaugos šeimai
21 159 863,00 Eur
08.4.1-ESFA-V-421
Socialinių paslaugų sistemos stiprinimas
1 500 000,00 Eur
09.4.3-ESFA-T-847
Inostažuotė
1 419 853,00 Eur
08.1.1-CPVA-V-427
Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą
32 071 766,00 Eur
08.4.1-ESFA-K-417
Smurto artimoje aplinkoje prevencija
463 392,00 Eur
08.5.1-ESFA-K-853
Parama socialiniam verslui
2 896 200,00 Eur
Priemonė Suteikta parama
05.2.1-APVA-R-008
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
70 000 000,00 Eur
05.2.1-APVA-V-010
Atliekų tvarkymo sistemos valdymas
8 489 111,00 Eur
05.4.1-APVA-V-017
Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas
33 050 273,00 Eur
05.5.1-APVA-R-019
Kraštovaizdžio apsauga
22 300 741,00 Eur
05.6.1-APVA-V-020
Užterštų teritorijų tvarkymas
17 325 301,00 Eur
05.1.1-APVA-V-005
Pajūrio juostos tvarkymas
7 871 640,00 Eur
05.6.1-APVA-V-021
Aplinkos oro kokybės gerinimas
7 309 361,00 Eur
05.1.1-CPVA-V-901
Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra
4 494 317,00 Eur
05.4.1-APVA-V-016
Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui
46 636 190,00 Eur
05.1.1-APVA-R-007
Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
79 605 005,00 Eur
05.3.2-APVA-V-013
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas
102,58 Eur
05.3.2-APVA-R-014
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas
152 500 000,00 Eur
05.3.1-APVA-V-011
Vandens išteklių valdymas ir apsauga
53 322 521,00 Eur
05.1.1-APVA-V-004
Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas
21 797 961,00 Eur
05.5.1-APVA-V-018
Biologinės įvairovės apsauga
29 882,76 Eur
05.3.2-FM-F-015
Vandentvarkos fondas
30 000 000,00 Eur
05.1.1-APVA-V-006
Potvynių rizikos valdymas
16 767 841,00 Eur
05.2.1-APVA-K-009
Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra
12 741 195,00 Eur
05.3.1-APVA-V-012
Vandens telkinių būklės gerinimas
13 011 121,00 Eur
05.2.1-APVA-V-022
Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra
61 000 000,00 Eur
05.3.2-VIPA-T-024
„Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“
10 000 000,00 Eur
Priemonė Suteikta parama
08.1.3-CPVA-V-612
Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas
29 331 202,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-604
Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
5 937 212,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-628
Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas
4 450 258,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-613
Sveiko senėjimo skatinimo inciatyvos
2 205 245,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-608
Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas
5 683 367,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-621
Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas
2 028 948,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-611
Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių atvejais infrastruktūros tobulinimas
8 340 425,00 Eur
08.1.3-CPVA-R-609
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas
29 275 296,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-607
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems
2 770 000,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-606
Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas
34 611 543,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-601
Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas
20 072 241,00 Eur
08.4.2-ESFA-R-630
Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu
11 278 918,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-617
Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti
15 168 839,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-610
Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas
12 896 608,00 Eur
08.4.2-ESFA-K-629
Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje
5 973 122,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-603
Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
32 640 807,00 Eur
08.4.2-ESFA-R-615
Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas
1 000 000,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-619
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje
4 557 789,00 Eur
J02-CPVA-V (605 ir 618 priemonės)
Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
19 075 164,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-622
Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas
6 552 355,00 Eur
08.4.2-ESFA-K-616
Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius
6 076 720,00 Eur
Priemonė Suteikta parama
06.1.1-TID-V-501
TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas
208 888 977,00 Eur
06.1.1-TID-V-502
Miestų aplinkkelių tiesimas
81 662 170,00 Eur
06.1.1-TID-V-503
TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas
316 134 781,00 Eur
06.2.1-TID-V-508
Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas
50 990 803,00 Eur
06.2.1-TID-V-507
VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 06.2.1-TID-V-507 "REGIONŲ PASIEKIAMUMO GERINIMAS"
67 047 034,00 Eur
06.2.1-TID-R-511
VIETINIŲ KELIŲ VYSTYMAS
67 493 394,00 Eur
06.2.1-TID-V-509
NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMAS GELEŽINKELIUOSE
20 400 532,00 Eur
06.2.1-TID-V-512
MIESTŲ TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS ĮGYVENDINANT VALSTYBEI SVARBIUS JUNGTINIUS PROJEKTUS
14 481 001,00 Eur
04.5.1-TID-V-513
Darnaus judumo sistemų kūrimas
1 448 100,00 Eur
04.5.1-TID-R-514
Darnaus judumo priemonių diegimas
29 541 242,00 Eur
04.5.1-TID-V-515
Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas
2 896 200,00 Eur
04.5.1-TID-V-517
Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
28 962 002,00 Eur
04.5.1-TID-R-518
Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
14 481 000,00 Eur
04.5.1-TID-R-516
Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra
8 688 601,00 Eur
06.1.1-TID-V-504
INTELEKTINIŲ TRANSPORTO SISTEMŲ DIEGIMAS TEN-T TINKLE
48 945 783,00 Eur
06.1.1-TID-V-505
JŪRŲ TRANSPORTO EISMO SĄLYGŲ GERINIMAS KLAIPĖDOS VALSTYBINIAME JŪRŲ UOSTE
93 677 595,00 Eur
06.1.1-TID-V-506
APLINKOSAUGOS IR SKRYDŽIŲ SAUGOS TOBULINIMAS TARPTAUTINIUOSE ORO UOSTUOSE
40 546 803,00 Eur
06.2.1-TID-V-510
LAIVYBOS SĄLYGŲ VANDENS TRANSPORTE UŽTIKRINIMAS
30 989 342,00 Eur
04.5.1-TID-K-519
VIEŠOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS
868 860,00 Eur
04.5.1-FM-F-520
KO-INVESTICINIS FONDAS SUSISIEKIMUI
5 000 000,00 Eur