BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Sukurti produktai

887 Viso įrašų
iki
Rodyti viską
Sukūrimo data2021-04-06
VykdytojasRespublikinis priklausomybės ligų centras
Sukūrimo data2021-04-06
VykdytojasRespublikinis priklausomybės ligų centras
Sukūrimo data2021-04-06
VykdytojasRespublikinis priklausomybės ligų centras
Sukūrimo data2021-04-06
VykdytojasRespublikinis priklausomybės ligų centras
Sukūrimo data2021-04-06
VykdytojasRespublikinis priklausomybės ligų centras
Sukūrimo data2021-04-06
VykdytojasRespublikinis priklausomybės ligų centras
Sukūrimo data2021-04-06
VykdytojasRespublikinis priklausomybės ligų centras
Sukūrimo data2021-04-06
VykdytojasRespublikinis priklausomybės ligų centras
Sukūrimo data2021-04-06
VykdytojasRespublikinis priklausomybės ligų centras
Sukūrimo data2021-04-06
VykdytojasSkuodo vaikų lopšelis-darželis
Sukūrimo data2021-04-06
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra
Sukūrimo data2021-04-01
VykdytojasLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
ProjektasSocialinės paramos prieinamumo didinimas

SPIS Veiklos atsekamumo ir Socialinio darbo moduliuose tvarkomi asmens duomenys, kuriems taikomi saugaus asmens duomenų tvarkymo reikalavimai nustatyti  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Nr. I-1374 (galiojanti redakcija LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo NR. I-1374 pakeitimo 2018 m. birželio 30 d. įstatymas Nr. XIII-1426 ir kt. asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, todėl sukurtas produktas yra riboto naudojimo.

Sukūrimo data2021-04-01
VykdytojasLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
ProjektasSocialinės paramos prieinamumo didinimas

Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) tvarkomi asmens duomenys, kuriems taikomi saugaus asmens duomenų tvarkymo reikalavimai, nustatyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Nr. I-1374 (galiojanti redakcija LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo NR. I-1374 pakeitimo 2018 m. birželio 30 d. įstatymas Nr. XIII-1426 ir kt. asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, todėl yra riboto naudojimo.

Sukūrimo data2021-03-29
VykdytojasVilniaus universitetas

Projekto esmė: atskleisti radiacinių defektų AlGaN-GaN dariniuose susidarymo ir modifikacijų įtaką, kintant įtėkiui, AlGaN-GaN scintiliatorių liuminescencijos spektrų ir elektrinių charakteristikų transformacijoms, kurios pasitelkiamos aukštųjų energijų spinduliuočių detektavimui.

Sukūrimo data2021-03-29
VykdytojasLietuvos kultūros tyrimų institutas

Projekto esmė: projekto įgyvendinimo metu siekta išanalizuoti kino vaidmenį sovietmečiu Baltijos (Latvijos, Estijos ir Lietuvos) šalyse 1944 – 1970 metais.

Sukūrimo data2021-03-29
VykdytojasVilniaus universiteto Studentų atstovybė
ProjektasViešojo valdymo švietimo srityje gerinimas įtraukiant nevyriausybines organizacijas

Tai interaktyvus leidinys apie atstovavimą su nuorodomis į sprendimų priėmimo proceso eigą, pagrindinius partnerius ir suinteresuotas šalis.

Sukūrimo data2021-03-29
VykdytojasLygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Apibendrindamas projekto rezultatus, Žmogaus teisių stebėjimo institutas parengė lygybės planų diegimo organizacijose ataskaitą. Ataskaitoje analizuojami įmonių poreikiai bei motyvacija lygių galimybių srityje, kokie veiksniai skatina įmones proaktyviai diegti lygių galimybių priemones savo veikloje bei kokios priežastys lemia, kad darbdaviai šių savo įsipareigojimų nevykdo. Ataskaitoje apžvelgiama diskriminacijos situacija Lietuvos darbo rinkoje, turėjusi įtakos ir projekto veiklų dizainui. Ataskaitoje pristatoma Žmogaus teisių stebėjimo instituto kartu su Lygių galimybių kontrolierės tarnyba išvystyta ir išviešinta motyvacinė sistema darbdaviams „Lygių galimybių sparnai“. Iniciatyva skirta paskatinti Lietuvos darbdavius aktyviau diegti lygias galimybes savo organizacijose ir dalintis gerąja praktika bei patirtimi su kitais darbdaviais, dar tik žengiančiais pirmuosius žingsnius šioje srityje. Ataskaitoje taip pat pateikiami prie standarto prisijungusių įmonių iniciatyvų lygių galimybių srityje, už kurias buvo teikiami „sparnai“, aprašymai.

Sukūrimo data2021-03-23
VykdytojasVilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika
Sukūrimo data2021-03-22
VykdytojasKauno technologijos universitetas

Projekto esmė: projekto įgyvendinimo metu buvo tiriamos ir modeliuojamos susintetintų naujų organinių puslaidininkių savybės. Pasitelkus kvantinės chemijos skaičiavimus buvo interpretuotos optinės, fotofizikinės ir fotoelektrinės medžiagų savybes. Atliktas tyrimas suteikė vertingos informacijos apie pakaitų, jų kiekio, padėties molekulėje įtaką junginių savybėms, todėl leidžia prognozuoti optimaliu savybių deriniu pasižyminčių organinių puslaidininkių struktūras.

Sukūrimo data2021-03-19
VykdytojasLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Higienos institutas
ProjektasSveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones

Žinių integravimo ir perdavimo tinklo aprašymas. Žinių integravimo ir perdavimo tinklo (toliau – Tinklas) aprašymas parengtas įgyvendinant projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones (Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0010)” 1.1. veiklą “Sveikatos žinių integravimo ir perdavimų Procesų ir Tinklo sąveikos sukūrimas”.

Tinklo aprašymas parengtas remiantis:

  1. projekto metu atliktu sveikatos srities viešojo valdymo institucijų gebėjimų ir poreikių tyrimu, kurio rezultatai patvirtino visų institucijų dalyvavimą rengiant politinius sprendimus, atskleidė institucijų taikomą praktiką ir gebėjimus, poreikius, bendradarbiavimo galimybes;
  2. 2018 m. vasario 27 d. vykusio projekto seminaro-diskusijos rezultatais: šios diskusijos metu buvo aptartas Tinklo funkcionavimo modelis
  3. 2018 m. kovo 27 d. vykusio projekto seminaro-diskusijos rezultatais: šios diskusijos metu su potencialiais Tinklo partneriais buvo aptartos Tinklo narių funkcijos, atsakomybės ir veiklos gairės;
  4. kitų šalių patirtimi, Pasaulio sveikatos organizacijos įrodymais grįstos politikos tinklo (EVIPNet) metodine medžiaga ir jų siūlomu žinių integravimo ir perdavimo ciklu (1 pav.);
  5. medžiaga bei žiniomis, įgytomis stažuotės į Suomijos nacionalinį sveikatos ir gerovės institutą, kuri vyko 2018 m. kovo 12-13 d.
Sukūrimo data2021-03-19
VykdytojasLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Higienos institutas
ProjektasSveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones

Įrodymų apžvalga „Ambulatorinių ir stacionarinių slaugos paslaugų plėtros poreikio problemos“, tai įrodymų apžvalga (angl. Evidence Brief for Policy), kuri tiesiogiai padeda politikos formavimui, pateikdama apibendrintus (“supakuotus”) mokslinius įrodymus, kad jie būtų lengvai suprantami ir pasiekiami. Įrodymų apžvalga pradedama nuo politinių prioritetų. Siekiant atskleisti problemą ir jos priežastis, nustatyti ir apibrėžti politiką, naudojami geriausi turimi įrodymai, kurie dažnai atskleidžia valdymo, finansavimo ir paskirstymo aspektus bei svarbius įgyvendinimo klausimus.

Sukūrimo data2021-03-19
VykdytojasLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Higienos institutas
ProjektasSveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų vaikams problemos įrodymų apžvalga- tai įrodymų apžvalga (angl. Evidence Brief for Policy), kuri tiesiogiai padeda politikos formavimui, pateikdama apibendrintus (“supakuotus”) mokslinius įrodymus, kad jie būtų lengvai suprantami ir pasiekiami. Įrodymų apžvalga pradedama nuo politinių prioritetų. Siekiant atskleisti problemą ir jos priežastis, nustatyti ir apibrėžti politiką, naudojami geriausi turimi įrodymai, kurie dažnai atskleidžia valdymo, finansavimo ir paskirstymo aspektus bei svarbius įgyvendinimo klausimus.

Sukūrimo data2021-03-19
VykdytojasLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Higienos institutas
ProjektasSveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones

Žinių integravimo ir perdavimo tinklo procesų aprašymas.

Dokumente apibrėžiami žinių integravimo ir perdavimo tinklo procesai bei veiklos.

Sukūrimo data2021-03-19
VykdytojasLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Higienos institutas
ProjektasSveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones

Metodinis dokumentas parengtas apibendrinus EVIPNet tinklo bei jo atskirų etapų išbandymo, vykdyto įgyvendinant ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamą projektą „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ (Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-00100.

Metodinis dokumentas turi 6 skyrius.

Pirmame skyriuje pateikti svarbūs Lietuvos ir tarptautiniai dokumentai, kuriuose pabrėžiama įrodymų svarba efektyvesniam viešojo sektoriaus valdymui ir sprendimų priėmimui, didžiausią dėmesį skiriant įrodymais pagrįstų sprendimų poveikiui sveikatos sistemai, pristatytos Projekte parengtų įrodymų apžvalgų temos.

Antrame skyriuje nurodyta Metodinio dokumento paskirtis.

Trečiame skyriuje aprašoma žinių perdavimo platforma ir ciklas, Projekto metu išbandytas Tinklas.

Ketvirtame skyriuje išnagrinėti įrodymų apžvalgų ir santraukų rengimo etapai: problemos iškėlimas, literatūros paieška, problemų sprendimai, jų ,,išgryninimas”  ir atskleidimas, suinteresuotų subjektų požiūris, rekomendacijų pateikimas ir pasirinkimų įgyvendinimo būdų alternatyvos.

Penktame skyriuje apžvelgiamas, politikos dialogas, tarpininkavimas politikos dialogui, politikos dialogo santraukos rengimo ypatumai.

Šeštajame skyriuje pateikiamas literatūros šaltinių, kurie naudoti rengiant metodinį dokumentą sąrašas.

Septintasis skyrius – Priedas, kuriame pateikti įvairius įrodymų apžvalgų rengimo etapus iliustruojantys pavyzdžiai iš Projekte parengtų įrodymų apžvalgų: ,,Vaikų fizinio aktyvumo skatinimo galimybės“, ,,Slaugos paslaugų plėtros poreikio problemos įrodymų apžvalga“ ir ,,Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų vaikams problemos. Įrodymų apžvalgose naudoti literatūros šaltiniai pateikti išnašose.

Sukūrimo data2021-03-19
VykdytojasLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Higienos institutas
ProjektasSveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones

Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų gebėjimų ir poreikių tyrimo ataskaita.

Siekiant tinkamai parinkti įrodymų perdavimo mechanizmus Lietuvoje, įvertinti ir optimaliai išnaudoti esamas struktūras ir gebėjimus, aprašyti žinių integravimo ir perdavimo tinklo procesų gaires, identifikuoti partnerius ir numatyti jų funkcijas, įkurti ir palaikyti žinių integravimo ir perdavimo tinklą, skatinti kitų institucijų veiksmus, siekiant teigiamų pokyčių viešojo valdymo srityje, sukurti ir plėtoti mokslo žinių įtraukimo į sveikatos sistemos valdymą gebėjimus ir taip užtikrinti kokybišką ir efektyvų sveikatos apsaugos ir mokslo išteklių panaudojimą, atliktas potencialių suinteresuotų sveikatos srities viešojo valdymo institucijų ir kitų sveikatos politiką įgyvendinančių institucijų vadovų ir specialistų gebėjimų ir poreikių tyrimas.

Tikslas – įvertinti esamas struktūras ir gebėjimus, įrodymų perdavimo mechanizmus ir identifikuoti potencialius žinių perdavimo tinklo partnerius

Uždaviniai:

1. Nustatyti sveikatos srities įstaigoms būdingas veiklas, poreikius ir esamas kompetencijas, susijusias su įrodymų sveikatos politikos procesuose panaudojimu;

2. Identifikuoti galimus žinių perdavimo tinklo narius ir partnerius, galimą koordinuojančią instituciją.