2024-05-07 Nr. 06-010-P | Dokumentą priėmė: Kultūros ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Ministerija) kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-05-01 „Istorinės atminties komunikacijos turinio ir formų aktualizavimas“ (toliau – Pažangos priemonė) veiklos Nr. 1. „Atviros centralizuotos saugyklos su kompetencijų centru steigimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2024 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-383 „Dėl kultūros ministro 2022 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-846 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-05-01 „Istorinės atminties komunikacijos turinio ir formų aktualizavimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas).