Nr. 10-060-P | Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemos mokslo centruose“ projektų finansavimo aprašu Nr. 10, patvirtintu 2023 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1122 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022–2030 m. Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas).