2023-11-14 Nr. 01-006-P | Dokumentą priėmė: Aplinkos ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ 2 veiklos „Dotacijos atnaujinti (modernizuoti) pastatus“ 2.3 poveiklės „Dotacijos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau - PFSA), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. D1-317 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-239 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ įgyvendinimo“ pakeitimo“.


  • Projekto trečiosios šalies deklaracija (PFSA 2 priedas)
    2023-10-20 | Dokumentą priėmė: Aplinkos ministerija
  • Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas (PFSA 1 priedas)
    Aprašas
    2023-10-20 | Dokumentą priėmė: Aplinkos ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. lapkričio 14 d.