2024-02-01 Nr. 26-102-P | Dokumentą priėmė: Šiaulių regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano, patvirtinto Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. ŠR/TS-6, pažangos priemonės LT026-02-01-02 „Darnaus judumo skatinimas“ aprašu ir 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-07 (RE) „Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse“ finansavimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2023 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 3-37 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-07 (RE) "Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse“ finansavimo gairių patvirtinimo“.