2023-10-19 Nr. 02-018-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – Ministerija) ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ (toliau – Pažangos priemonė)  veiklos „Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 4-328 „Dėl Ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-877 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 


 • Kvietimo „Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus“ aprašas
  2023-06-27 Nr. 02-018-K
 • Kvietimo „Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus“ aprašas
  2023-06-27 Nr. 02-018-K

 • Pavyzdinė PĮP dalinai užpildyta forma
  2023-10-06 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Mokymų skaidrės
  Informacija
  2023-09-07 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

  Mokymų įrašą galite rasti čia.

 • Paaiškinimas dėl sunkumų vertinimo
  Informacija
  2023-07-27 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Paaiškinimas dėl stebėsenos rodiklių
  Informacija
  2023-07-27 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • D.U.K. (atnaujinta 2023-10-13)
  Informacija
  2023-10-13 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Smulkiojo ar vidutinio verslo (SVV) subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas
  Aprašas
  2023-07-11 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Smulkiojo ar vidutinio verslo (SVV) subjekto statuso deklaracijos su priedais formos (pildymui)
  Forma
  2023-07-11 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Informacijos, reikalingos projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, pateikimo lentelė (pildymui)
  Forma
  2023-07-11 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • „Vienos įmonės“ deklaracijos forma (pildymui)
  Forma
  2023-07-11 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Veiklos „Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus“ finansavimo sąlygų aprašas
  Aprašas
  2023-06-27 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Projekto įgyvendinimo plano (PĮP) forma
  Forma
  2023-06-27 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. spalio 19 d.