2024-02-13 Nr. 02-046-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų iniciatyvose“ poveiklių „Stiprinti aukšta pridėtine verte paremtų brandžių klasterių augimą, bendrų strategijų ir produktų kūrimą, dalyvavimą tarptautinėse programose, įsitraukimą į Baltijos jūros regiono, kitų tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektų rengimą ir dalyvavimą juose (Sostinės regionas)“ ir „Stiprinti aukšta pridėtine verte paremtų brandžių klasterių augimą, bendrų strategijų ir produktų kūrimą, dalyvavimą tarptautinėse programose, įsitraukimą į Baltijos jūros regiono, kitų tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektų rengimą ir dalyvavimą juose (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – PFSA), patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2024 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 4-62 „Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.  


 • Brandaus inovacijų klasterio naujų užsienio narių skaičius - R-05-001-01-05-07-31
  2024-03-15 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Brandaus inovacijų klasterio narių MTEP išlaidų padidėjimas - R-05-001-01-05-07-30
  2024-03-15 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Produktų ar procesų inovacijas diegiančios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) - R-05-001-01-05-07-06
  2024-03-15 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės) - R-05-001-01-05-07-03
  2024-03-15 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Paramą dotacijomis gavusios įmonės - P-05-001-01-05-07-13
  2024-03-15 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės) - P-05-001-01-05-07-08
  2024-03-15 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Brandaus inovacijų klasterio MTEP verslo plano forma
  2024-03-13 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Rekomenduojama forma dėl planuojamo darbo užmokesčio
  2024-02-13 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Pareiškėjo (partnerio), projekto vykdytojo įnašo šaltinių užtikrinimo vertinimo metodika
  Forma
  2024-02-13 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Atmintinė dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo statuso ir sunkumų vertinimo (rekomenduojama pateikti su PĮP)
  Forma
  2024-02-13 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Brandaus inovacijų klasterio MTEP verslo plano formos priedas – išteklių lentelė
  Forma
  2024-02-13 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2024 m. kovo 14 d.