2024-02-09 Nr. 10-029-P | Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. vasario 01 d. įsakymu Nr. V- 121 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-851 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2 (Aprašas).