2023-11-10 Nr. 02-089-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 4-346 „Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-869 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu 2 priedu „2021-2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ veiklos „Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas“ poveiklės „Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas Sostinės regione“ ir poveiklės „Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“.


 • Projekto tinkamumo finansuoti patikros lapas
  2023-11-10 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Projekto sutarties forma
  Forma
  2023-11-10 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Projekto naudos ir kokybės patikros lapo forma
  Forma
  2023-11-10 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • PĮP forma
  Forma
  2023-11-10 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Atnaujinimo data: 2024 m. vasario 01 d.