2024-02-06 Nr. 02-040-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 4-642 (toliau – PFSA) su pakeitimais, padarytais Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2024 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 4-70, ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.


Ankstesnės dokumento versijos
Kvietimo "Netechnologinės inovacijos" aprašas
2023-11-20 Nr. 02-040-K

 • Pavyzdinė PĮP forma
  2024-03-29 Nr. 02-040-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Aprašo 4 priedas exel formatu_patikslintas 2024-04-12
  2024-02-08 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Investicijas gavusiose MVĮ įdiegti originalūs produktų dizainai, rodiklio kodas R-05-001-01-05-07-29
  Forma
  2023-11-20 Nr. 02-040-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Investicijas gavusių MVĮ pačių pagamintos produkcijos eksporto padidėjimas, rodiklio kodas R-05-001-01-05-07-28
  Forma
  2023-11-20 Nr. 02-040-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Vidines inovacijas vykdančios MVĮ, rodiklio kodas R-05-001-01-05-07-08 (R.B.2005)
  Forma
  2023-11-20 Nr. 02-040-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Prekybos ar organizacines inovacijas diegiančios MVĮ, rodiklio kodas R-05-001-01-05-07-07 (R.B.2.2004)
  Forma
  2023-11-20 Nr. 02-040-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Produktų ar procesų inovacijas diegiančios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), rodiklio kodas R-05-001-01-05-07-06 (R.B.2.2003)
  Forma
  2023-11-20 Nr. 02-040-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės), rodiklio kodas R-05-001-01-05-07-03 (R.B.2.2002)
  Forma
  2023-11-20 Nr. 02-040-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Paramą dotacijomis gavusios įmonės, rodiklio kodas P-05-001-01-05-07-13 (P.B.2.0002)
  Forma
  2023-11-20 Nr. 02-040-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažo-sios, vidutinės ir didelės), rodiklio kodas P-05-001-01-05-07-08 (P.B.2.0001)
  Forma
  2023-11-20 Nr. 02-040-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2024 m. vasario 08 d.