2024-05-09 Nr. 26-301-P | Dokumentą priėmė: Šiaulių regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis Regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairėmis (Gairės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-199 (aktualia redakcija), 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planu (RPPl), patvirtintu 2023 m. vasario 8 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. ŠR/TS-6 (aktualia redakcija), ir Centrinės projektų valdymo agentūros Šiaulių regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.


Ankstesnės dokumento versijos
Kvietimo „Šiaulių miesto integruota plėtra (I etapas)“ aprašas
2024-04-15 Nr. 26-301-P
Atnaujinimo data: 2024 m. gegužės 09 d.