2024-04-10 Nr. 23-402-P | Dokumentą priėmė: Klaipėdos regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairėmis (Gairės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-439, 2020-2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planu (RPPl), patvirtintu Klaipėdos regiono plėtros tarybos kolegijos 2023 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. K/S-10 (aktualia 2024 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. K/S-6 redakcija) ir Centrinės projektų valdymo agentūros Klaipėdos regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.