2024-04-10 Nr. 25-405-P | Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairėmis (Gairės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-439, 2022-2030 m. Panevėžio regiono plėtros planu (RPPl), patvirtintu Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos 2023 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. TS-30 (aktualia 2023 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-38 redakcija) ir Centrinės projektų valdymo agentūros Panevėžio regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.