2023-04-26 Nr. 08-004-P | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija | Kvietimas

Kvietimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-581 (galiojanti suvestinė redakcija) „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“ aprašo patvirtinimo“, patvirtintu 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“ veiklos „Skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, kūrimas, testavimas ir vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (PFSA).


 • Naudos ir kokybės vertinimo patikros lapas
  Forma
  2023-04-26 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Informacijos apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius forma
  Forma
  2023-04-26 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Informacijos apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus forma
  Forma
  2023-04-26 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Partnerio deklaracija
  Forma
  2023-04-26 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • MTEP verslo plano 1 priedas "Reikalingi ištekliai"
  2023-03-02 | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
 • Verslo plano forma
  Forma
  2023-02-24 | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
 • MTEP verslo plano 2 priedas finansinis planas
  Forma
  2023-02-24 | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
 • Projektų finansavimo sąlygų aprašas
  Aprašas
  2023-04-26 | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
 • Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas
  Aprašas
  2023-04-26 | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
 • Pažyma dėl projekto tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų detalizavimo
  Forma
  2023-04-26 | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
 • Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma
  Forma
  2023-04-26 | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
 • Vienos įmonės deklaracija
  Forma
  2023-04-26 | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
 • Projekto sutarties forma
  Forma
  2023-04-26 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Projekto įgyvendinimo plano forma
  Forma
  2023-04-26 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Atnaujinimo data: 2023 m. gegužės 29 d.