2024-04-11 Nr. 29-201-P | Dokumentą priėmė: Utenos regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 m. Utenos regiono plėtros planu, patvirtintu Utenos regiono plėtros tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. KS(T)-4 „Dėl 2022–2030 m. Utenos regiono plėtros plano patvirtinimo“ ir 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 318 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos patvirtinimo“, pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-03 (RE) „Sutvarkyti praeityje užterštas ir pažeistas teritorijas“ finansavimo gairėmis (toliau - Gairės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. D1-74 „Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-03 (RE) „Sutvarkyti praeityje užterštas ir pažeistas teritorijas“ finansavimo gairių patvirtinimo“