2024-05-23 Nr. 08-020-T | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Taršių sunkiojo transporto priemonių (N2, N3, M2 ir M3 klasės) pakeitimo į netaršias arba visai netaršias skatinimas“ poveiklės „Taršių sunkiojo transporto priemonių pakeitimo į elektra arba vandeniliu varomas skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 3-81 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pateiktu kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.


Ankstesnės dokumento versijos
Kvietimo „Taršių sunkiojo transporto priemonių pakeitimo į elektra arba vandeniliu varomas skatinimas (N2)“ aprašas
2024-03-12 Nr. 08-020-T
Atnaujinimo data: 2024 m. gegužės 23 d.