2024-02-09 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą“ poveiklės „Skatinti aukštos pridėtinės vertės tiesiogines užsienio investicijas: mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymą ir bendradarbiavimą bei technologijų perdavimą tarp didelių įmonių ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių technologijų ir inovacijų srityse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – PFSA), patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2024 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-22 „Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu. 


 • Investicijas gavusios įmonės pajamos, gautos iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų - R-05-001-01-05-07-32;
  2024-03-29 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos - R-05-001-01-05-07-05;
  2024-03-29 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės) - R-05-001-01-05-07-03;
  2024-03-29 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Paramą dotacijomis gavusios įmonės - P-05-001-01-05-07-13;
  2024-03-29 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės) - P-05-001-01-05-07-08;
  2024-03-29 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Financial Plan_TUI Invest
  2024-03-05 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • R&D BUSINESS PLAN_TUI Invest
  2024-03-05 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Annex 1A_TUI Invest
  2024-03-05 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Annex 1B_TUI Invest
  2024-03-05 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Užpildytas pavyzdinis PĮP
  2024-03-04 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Aprašas anglų k.
  2024-02-28 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • PFSA 4 priedas
  2024-02-28 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • PFSA 1 priedas
  2024-02-28 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • 1B lentelė
  2024-02-28 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • 1A lentelė
  2024-02-28 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Atmintinė dėl SVV statuso ir sunkumų vertinimo (rekomenduojama pateikti su PĮP)
  Forma
  2024-02-09 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Rekomendacijos dėl PĮP priedų pateikimo
  Forma
  2024-02-09 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • MTEP verslo planas
  Forma
  2024-02-09 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Pareiškėjo (partnerio) / projekto vykdytojo įnašo šaltinių užtikrinimo vertinimo metodika
  Metodika
  2024-02-09 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Finansinis planas (excel formatu)
  Forma
  2024-02-09 Nr. 02-048-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2024 m. kovo 05 d.