2024-04-12 Nr. 21-005-P | Dokumentą priėmė: Alytaus regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis:
- 2022–2030 m. Alytaus regiono plėtros planu  (toliau – Alytaus RPPl);
- Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairėmis  (toliau – Gairės);
- Alytaus regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.