2024-04-12 Nr. 22-009-P | Dokumentą priėmė: Kauno regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros planu (toliau – Kauno RPPl) ir Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairėmis (toliau – Gairės) ir Kauno regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.