2024-04-17 Nr. 26-012-P | Dokumentą priėmė: Šiaulių regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planu (toliau – Šiaulių RPPl) ir Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairėmis (toliau – Gairės) ir Šiaulių regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.