Nr. 02-010-P | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 4-501 „Dėl Ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“