2024-05-15 Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Projektų atrankos kriterijai

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti inovacijas viešajame sektoriuje (ikiprekybinius pirkimus)“ poveiklių „Sudaryti paskatas verslui kurti naujus produktus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti (Sostinės regionas)“ ir „Sudaryti paskatas verslui kurti naujus produktus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų atrankos kriterijus (docx).
Veikla finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 1 prioriteto „Pažangesnė Lietuva“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2024 m. gegužės 29 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt.

Atnaujinimo data: 2024 m. gegužės 15 d.