2023-09-28 Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Projektų atrankos kriterijai

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija viešam aptarimui teikia 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „9. Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose“ poveiklės „9.3. Stiprinti aukšta pridėtine verte (toliau – APV) paremtų brandžių klasterių augimą, bendrų strategijų ir produktų kūrimą, dalyvavimą tarptautinėse programose, įsitraukimą į Baltijos jūros regiono, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimą ir dalyvavimą juose (Sostinės regionas)“ ir poveiklės „9.4 Stiprinti APV paremtų brandžių klasterių augimą, bendrų strategijų ir produktų kūrimą, dalyvavimą tarptautinėse programose, įsitraukimą į Baltijos jūros regiono, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimą ir dalyvavimą juose (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų atrankos kriterijus.

Veikla finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 1 prioriteto „Pažangesnė Lietuva“ lėšomis.

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2023 m. spalio 12 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt.

Pastabų ir pasiūlymų negauta

Atnaujinimo data: 2023 m. spalio 25 d.