2023-09-13 Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“  veiklos „Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą.

Veikla finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 1 prioriteto „Pažangesnė Lietuva“ lėšomis.

 

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2023 m. rugsėjo 27 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt

 

Atnaujinimo data: 2023 m. rugsėjo 13 d.