Dokumentą priėmė: Kultūros ministerija | Projektų atrankos kriterijai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ 125 punktu, aptarimui su suinteresuotomis šalimis, socialiniais ir ekonominiais partneriais teikia 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-01-09-01 „KKI plėtra, skatinanti konkurencingumą ir pridėtinės vertės kūrimą“ veiklos Nr. 3 „KKI akceleravimo veikla“ projektų atrankos kriterijus.

Pastabas ir pasiūlymus atrankos kriterijams galima pateikti el. paštu aida.balciunaite@lrkm.lt iki 2024 m. kovo 6 d.


Dokumento priedai
Konsultacijų pažyma
2024-03-12 | Dokumentą priėmė: Kultūros ministerija
Atnaujinimo data: 2024 m. kovo 12 d.