2022-11-10 Dokumentą priėmė: Kultūros ministerija | Aprašas

Pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ aprašo pristatymas stebėsenos komiteto posėdyje 2022-11-24 d.

Atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 15 d.