2024-05-15 Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Projektų atrankos kriterijai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija viešam aptarimui teikia pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ veiklos „Skatinti vykdyti taikomuosius MTEP“ (K) projektų atrankos kriterijus.

Veikla finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 1 prioriteto „Pažangesnė Lietuva“ lėšomis.

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2024 m. gegužės 29 d. (imtinai) el. paštu: arturas.malysis@smsm.lt ir vytautas.cepas@smsm.lt


Dokumento priedai
Derinimo pažyma
2024-06-10 | Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Atnaujinimo data: 2024 m. birželio 10 d.