2023-09-28 Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija | Teisės aktas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių pakeitimo projektą su priedais.

Pakeitimu siekiama detalesnių, objektyvesnių ir aiškesnių vietos plėtros strategijų administracinės atitikties bei naudos ir kokybės vertinimo kriterijų nustatymo, proporcingesnio vertinimo balų dalių paskirstymo, didžiausios tinkamos finansuoti vietos plėtros strategijos vertės bei maksimalios Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų dalies skirtos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui nustatymo, užtikrinant tolygų tinkamų finansuoti lėšų paskirstymą ir 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje bei 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonėje Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ nustatytų rodiklių pasiekimą.

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2023 m. spalio 5 d. (imtinai) el. paštu: viktorija.pociute@vrm.lt.


  • VPS rengimo ir atrankos taisyklių 3 priedas
    2023-09-28 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
  • VPS rengimo ir atrankos taisyklių 2 priedas
    2023-09-28 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. rugsėjo 28 d.