2024 m. vasario 13 d.
canva.com nuotr.
canva.com nuotr.

Viešojo valdymo agentūra (toliau – VVA) ir Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC) pradeda kurti Žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą (toliau – ŽIVIS), padėsiančią mažinti žmogiškųjų išteklių valdymo, darbo užmokesčio apskaitos kaštus, centralizuotai ir automatizuotai tvarkyti valstybės viešojo sektoriaus darbuotojų duomenis bei efektyviai valdyti žmogiškuosius ištekius.

Sukurta sistema apims pažangų žmogiškųjų išteklių valdymo komponentą, apimantį atrankos (samdos) ir efektyvumo vertinimo procesus, veiklos vertinimą, tikslų valdymą, pakaitumo ir kompetencijų valdymą bei kitus personalo administravimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo procesus ir funkcijas. Taip pat bus sukurtas vieningas ŽIVIS savitarnos portalas, kuris įgalins tikslines grupes pasiekti visą su žmogiškaisiais ištekliais susijusią informaciją vienoje vietoje, patogiai formuoti prašymus / įsakymus atsisakant fizinių dokumentų bei atlikti kitus su žmogiškaisiais ištekliais susijusius procesus sparčiau, nei šiuo metu. NBFC bus atsakingas už darbo užmokesčio valdymo komponento, apimančio darbo laiko apskaičiavimą, apdorojimą ir apskaitą, sukūrimą. 

„Šiuo metu egzistuojančios kelios informacinės sistemos neatliepia pažangaus ir skaitmenizuoto duomenimis grįsto viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo poreikio. Suprantame ir siekiame, kad sukūrus naują sistemą standartinės ir pasikartojančios  procedūros būtų automatizuotos, įdiegti sprendimai, leisiantys skaitmenizuoti procesus nuo iniciavimo iki rezultato. Bendradarbiaujant su viešojo sektoriaus personalo administravimo ir apskaitos praktikais - NBFC specialistais, tikimės sukurti produktą, leisiantį efektyviau valstybės mastu valdyti žmogiškuosius išteklius“, - pažymi VVA direktorius Artūras Palekas. 

Taip pat įgyvendinant projektą bus sukurtas viešojo sektoriaus darbuotojų registras (VSDR), kuris sudarys galimybes centralizuotai ir automatizuotai tvarkyti duomenis, kurių reikia valstybės valdymo reikmėms tenkinti, t. y. viešojo sektoriaus įstaigų personalo valdymo sisteminiams sprendimams priimti, kontrolei ir prevencijai užtikrinti (pareigybių skaičiaus, jo pokyčio analizei, pajamų ir turto deklaravimui, korupcijos prevencijai atlikti). Viešojo sektoriaus darbuotojų registro sukūrimas leis atsisakyti neefektyvių duomenų bazių ir užtikrinti valstybės informacinių išteklių funkcinį suderinamumą ir patogų naudojimą. 

NBFC, šiuo metu centralizuotai vykdantis 237-ių viešojo sektoriaus subjektų žmogiškųjų išteklių valdymą, susiduria su veiklos efektyvumo iššūkiais, nes klientai – valstybės institucijos ir įstaigos naudoja skirtingas darbo užmokesčio apskaitos sistemas. Taip pat pastebima, jog nėra realizuota pakankamai sąsajų tarp institucijų, viduje žmogiškųjų išteklių valdymui naudojamų informacinių sistemų, registrų, įrankių ir kitų valstybinių institucijų, tokių kaip SoDra, Valstybinės mokesčių inspekcijos bei kitų naudojamų įrankių ir sistemų.  

„Sukūrus ir įdiegus ŽIVIS NBFC veikla taps kur kas efektyvesnė, procesai standartizuoti dirbant su visomis viešojo sektoriaus įstaigomis, mažės klaidų tikimybė. Taip pat sistema leis standartizuoti ir transformuoti esamus darbo užmokesčio apskaitos procesus į išmanius skaitmeninius sprendimus elektroninėje erdvėje bei atitinkamai užtikrinti duomenų vientisumą, suteikiant galimybę vienoje vietoje kaupti ir analizuoti su darbo užmokesčiu susijusius valstybės duomenis", - teigia NBFC direktorė Valė Kulvinskienė. 

VVA atstovė ir projekto vadovė Marija Urnikienė pažymi, kad „sukurta pažangi viešojo sektoriaus ŽIVIS apjungs duomenis iš planuojamo sukurti viešojo sektoriaus darbuotojų registro, taip sukuriant reikiamą aplinką efektyviam centralizuotam dirbančiųjų viešajame sektoriuje duomenų valdymui, išvengiant duomenų įvesties dubliavimo, sumažinant žmogiškosios klaidos riziką bei sumažinant ŽI ir DU valdymo specialistų darbo laiko, skirto duomenų tvarkymui, sąnaudas“. 

Viešojo valdymo agentūra ir Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras jau pasirašė bendradarbiavimo sutartį projektui įgyvendinti, o netrukus dėl projekto „Pažangios viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ įgyvendinimo paslaugų viešojo pirkimo bus paskelbta išankstinė (rinkos) konsultacija. 

Projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vertė 12,9 mln. Eur., jį planuojama baigti iki 2026 metų vidurio. 


Viešojo valdymo agentūros ir Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (NBFC) informacija