2024 m. balandžio 11 d.
Organizacijos arch. nuotr.
Organizacijos arch. nuotr.

„Mūsų patirtis rodo, kad jungimasis prie KURSUOK platformos gali būti vertinga galimybė aktyviau įsitraukti į suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi. Tinkamai pasinaudojusios šia platforma, bibliotekos gali dar labiau prisidėti prie visuomenės švietimo ir asmeninio tobulėjimo“, – sako Evelina Kvietkienė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyr. metodininkė.

„Bendradarbiavimas su Kursuok.lt mums atveria galimybę pasiekti platesnį mokymosi siekiančių suaugusių asmenų ratą ir suteikti jiems aukštos kokybės, prieinamą ir finansiškai palaikomą švietimą. Tai taip pat padeda mums įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo nuostatas, skatinančias mokymosi visą gyvenimą tradiciją. Tai yra mūsų bibliotekos misijos ir strateginių tikslų dalis“, – pabrėžia E. Kvietkienė.

Anot jos, atsižvelgdama į švietimo platformos misiją ir tikslus, biblioteka nusprendė bendradarbiauti ir pasiūlė mokymo programas, kurios atitinka šiuolaikinės visuomenės ir darbo rinkos poreikius.

„Medijų ir informacinio raštingumo bei lietuvių kalbos pradmenų kitakalbiams programos buvo sukurtos atsižvelgiant į didėjančią informacinės kompetencijos svarbą ir įvairiakalbių bendruomenių integracijos poreikį mūsų visuomenėje. Šių programų įgyvendinimas atspindi ne tik šiuolaikinės visuomenės poreikių dinamiką, bet ir mūsų bibliotekos siekį prieiti prie esminių visuomenės ugdymosi ir integracijos aspektų, - programų pasirinkimą argumentuoja E. Kvietkienė. - Informacijos amžiuje medijų ir informacinio raštingumo svarba smarkiai išaugo, kasdien susiduriama su dideliais informacijos, kuri kartais būna klaidinanti ar neteisinga, srautais. Mokymasis kritiškai vertinti šią informaciją ir suprasti medijų poveikį yra labai svarbus stiprinant pilietinę visuomenę, ugdant atsakingus ir informuotus asmenis.

Šiuo metu dėl nestabilios geopolitinės situacijos Lietuvoje auga kitakalbių bendruomenė, kuriai būtina suteikti galimybes integruotis į visuomenę. Kalbos mokėjimas čia vaidina lemiamą vaidmenį, nes lietuvių kalbos mokėjimas yra pirmas žingsnis, norint visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Būtent dėl šių priežasčių mūsų biblioteka, pasitelkdama Kursuok platformą, teikia „Medijų ir informacinio raštingumo“ bei „Lietuvių kalbos pradmenis kitakalbiams“ mokymo programas. Šios programos ne tik suteikia būtinų žinių ir įgūdžių, bet ir padeda plėsti dalyvių įsitraukimą į visuomenės gyvenimą, skatina asmeninį tobulėjimą ir visapusišką integraciją į visuomenę. Mes, kaip biblioteka, siekiame ne tik teikti prieigą prie žinių ir informacijos, bet ir aktyviai prisidėti prie visuomenės švietimo ir tobulėjimo skatinimo“.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyr. metodininkės teigimu, paskelbus registraciją į pirmąsias bibliotekos organizuojamas mokymo programas, sulaukta didelio dalyvių susidomėjimo.

„Tai parodė, kad pasirinktos temos yra aktualios ir svarbios mūsų bendruomenės nariams, – sako E. Kvietkienė. – Dabar susidomėjimas šiek tiek sumažėjo. Manome, kad tai gali būti susiję su įvairiais veiksniais, vienas iš jų – didėjantis mokymo teikėjų skaičius, kuris skatina konkurenciją švietimo paslaugų rinkoje, ir tai, kad mūsų mokymo programos organizuojamos auditoriniu būdu“.

Į švietimo platformą kviečia jungtis ir kitus

Šiuo metu Kursuok.lt platformoje skelbiama virš 60 mokymosi programų, o į įvairius kursus šiai dienai užsiregistravo apie 4400 žmonių. Tik šioje platformoje paskelbtus mokymus išsirinkusieji gali pasinaudoti 500 eurų valstybės finansavimu.

Kaip pabrėžia švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė, atsižvelgus į sparčius technologinius pokyčius darbo rinkoje ir visuomenėje, viena prioritetinių sričių, kuriai valstybė skiria net 50 proc. programoms plėtoti numatyto valstybės finansavimo, laikomi skaitmeniniai įgūdžiai, todėl mokymų teikėjai labai kviečiami registruoti būtent šios srities programas.

Kursuok platformoje skelbiamos mokymosi programos turi atitikti šiuos kriterijus:

  • privalo būti pateiktos Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) registruoto teikėjo;
  • taip pat turi būti pateiktos Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR) pagal IMP sistemai pritaikytą programos formą;
  • po pateikimo – sulaukti teigiamo ekspertų įvertinimo.

Mokymosi programos vertinimą atlieka Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC). Iki gegužės 1 dienos pateiktos mokymosi programos bus įvertintos ir sprendimas, ar jos patvirtintos, ar grąžinamos su pastabomis taisyti, mokymų organizatoriui bus pateiktas vėliausiai iki š.m. liepos 1 dienos. Daugiau informacijos, kaip pateikti mokymų programas platformoje Kursuok.lt, rasite: Mokymo paslaugų teikėjams | Kursuok

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuota Kursuok.lt platforma sukurta įgyvendinant projektą „Mokykis visą gyvenimą!“, kurio tikslas – skatinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą, kuriant vieningą mokymosi visą gyvenimą informacinę sistemą ir sukuriant mokymosi galimybes. Projektą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) kartu su partneriais: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru, Lietuvos aukštojo mokslo asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, Nacionaline švietimo agentūra.

Projekto „Mokykis visą gyvenimą“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimui planuojama skirti daugiau nei 18,4 mln. EUR iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“.


Europos socialinio fondo agentūros informacija