2023 m. spalio 02 d. Atnaujinimo data: 2023 m. spalio 02 d.
Pexels nuotr.
Pexels nuotr.

Startavo naujoji Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinė sistema INVESTIS. Jos duomenų mainų svetainėje (DMS) „Ecoinovacijos“ bei „MVĮ skaitmeninimas“ kvietimų pareiškėjai jau gali teikti projektų įgyvendinimo planus. 

Nuo šiol pareiškėjai, projektų vykdytojai, naudodamiesi šia modernia sistema, galės saugiai ir patogiai elektroniniu būdu teikti duomenis ir dokumentus projektų finansavimui, juos tikslinti, o administruojančios institucijos – administruoti projektus. Kadangi duomenų perdavimas vyks realiu laiku, administruojančios institucijos iš karto galės teikti ir grįžtamąjį ryšį. Jau vykdomų projektų duomenys taip pat bus sukelti į sistemą ir joje toliau administruojami. 
   
Naujoji sistema INVESTIS sukurta naudojant pažangiausius informacinių sistemų kūrimo technologijų principus, kurie užtikrina patikimą ir spartų veikimą, tvarkomų duomenų saugumą ir patogią bei patrauklią vartotojų sąsają. 

Tolimesnių etapų metu bus sukurti projektų administravimo proceso, stebėsenos bei su mokėjimo prašymais, veiklos ataskaitomis, mokėjimais, patikromis vietoje, auditais ir pažeidimų administravimu susiję funkcionalumai. Sistema kuriama bendradarbiaujant su paslaugų teikėju bendrove „ATEA“. 

Numatyta, kad INVESTIS sistema ne tik leis rinkti ir tvarkyti duomenis, susijusius su ES fondų investicijų programos ir plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimu, jų finansavimu bei projektų vykdymu. Bus standartizuoti šių programų administravimo procesai, kad būtų užtikrintas efektyvus ir skaidrus projektų įgyvendinimas, apskaita, atskaitomybė ir kontrolė, parengti bei perduoti duomenis Europos Komisijai.
 
Pareiškėjams ir projektų vykdytojams nereikės papildomai rinkti ir duomenų iš kitų valstybinių informacinių sistemų ir registrų (Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) „Sodra“, „Registrų centras“ ) – šiuos duomenis sistema integruos pati. 

Visą informaciją apie INVESTIS duomenų mainų svetainę rasite čia