2024-04-04 Nr. 02-045-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-07 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ veiklos „Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis“ poveiklės „Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis (Sostinės regionas)“ ir poveiklės „Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – PFSA), patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2024 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 4-36 „Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-864 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-07 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 4 priedu „2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-07 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ veiklos „Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis“ poveiklės „Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis (Sostinės regionas)“ ir poveiklės „Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“. • „Vienos įmonės“ deklaracijos forma
  Forma
  2024-01-08 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma F1
  Forma
  2024-01-08 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas
  Aprašas
  2024-01-08 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Informacijos, reikalingos projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, forma
  Forma
  2024-01-08 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • DUK
  2023-12-19 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Atnaujinimo data: 2024 m. balandžio 05 d.